W E L K O M bij de Heilige Nicolaas


Wij zijn een kleine groep mensen en we staan in een oude traditie.


We geven elkaar de ruimte om onze vragen te stellen.

 

   

Vragen....

 

Zoals: wat is de bedoeling van mijn  leven?

Of: hoe kan het ooit goed komen met de wereld?

We helpen elkaar om zelf een eigen antwoord te vinden.

En dat is soms zoeken

Meestel ontdekken we dat iedereen wel een stukje van de waarheid van het leven kan vertellen. 
Daarom vinden we het fijn dat we verschillend zijn. En daarom accepteren we iedereen zoals zij of hij bij ons over de drempel stapt.

   

En we weten ook dat je niet alles uit kunt leggen. 

Daarom proberen we simpelweg te beleven:

in een symbolische maaltijd proberen we het geloof vast te houden dat het altijd zin heeft om te streven naar een wereld waarin we naast elkaar staan en waar idereen genoeg heeft.

Maar het is tegenwoordig niet gemakkelijk, of vanzelfsprekend 
om over de drempel van een kerk te stappen.
U kunt eens bellen met pastoor Kramer (06-40591100) om wat meer te weten te komen.
Maar ook zonder telefoontje bent u hartelijk welkom in onze vieringen om de sfeer te voelen. 

zondagmorgen om 10.00

Annie Romein-Verschoorlaan 10

1784 NZ Den Helder

U kunt de band die u voelt met de parochie ook tot uitdrukking laten komen door een gift: 

NL21INGB0000545364

NL93ABNA0474462358

 

 

 

 

  

Oud-Katholieke Parochie van de H. Nicolaas
Annie Romein-Verschoorlaan 10
1784 NZ  DEN HELDER

06-40591100
Techniek website: Sync. Creatieve Producties, Hilversum