Organist

Organist:

P. G. J. van Dulst

Harpoenierstraat 51

1785 NA Den Helder

telefoon: 0223 - 633158

e-mail: P. G. J. van Dulst

 

Oud-Katholieke Parochie van de H. Nicolaas
Annie Romein-Verschoorlaan 10
1784 NZ  DEN HELDER

06-40591100
Techniek website: Sync. Creatieve Producties, Hilversum