Gebed om het geloof vast te houden.

  

Gebeden om het geloof vast te houden.                

De hoop waarvan wij leven komt voort uit de herinnering. Van het verhaal van God met de mensen. Laten wij dat nooit vergeten.

We moeten ervoor bidden dat de verhalen van ons geloof in onze herinnering levend worden gehouden. Dit kan bijvoorbeeld op de volgende manier. 

 

" Wij roepen in herinnering, God,

hoe onze vaderen en voorvaderen,

onze moeders en voormoeders

van Uw NAAM  hebben geleefd,

hoe zij hebben verteld,

gebeden en gezongen over UW geheimen in mensen"

 

Moge die herinnering in ons niet sterven.

 

"Wij roepen in herinnering God,

hoe gelovige mensen vóór ons hebben getwijfeld en gevochten,

gevloekt en gehuild,

een Godsvolk onderweg."

 

Moge die herinnering ons een troost zijn.

 

"Wij roepen in herinnering God,

hoe mensen hebben geleefd van UW belofte,

hoe zij zich staande hielden,

overeind bleven te midden van opstandigheid en tegenwerking."

 

Moge deze herinnering ons een voorbeeld tonen.

 

"Wij roepen in herinnering God,

hoe UW profeten in de woestijn hebben moeten prediken:

miskend, vervolgd en gedood,

maar ondanks alles het verhaal hebben doorverteld."

 

Moge die herinnering onze kracht tot volharding zijn.

 

Amen. 

 

Oud-Katholieke Parochie van de H. Nicolaas
Annie Romein-Verschoorlaan 10
1784 NZ  DEN HELDER

06-40591100
Techniek website: Sync. Creatieve Producties, Hilversum